Brezplačno parkiranje na Bledu

Izvleček iz gradiva za zadnjo sejo občinskega sveta obč. Bled, pobude in vprašanja

Prosim za pisni seznam števila izdanih kartic za brezplačno parkiranje v Občini Bled. Ker imen ne smete posredovati prosim, da v odgovoru ločite vse organizacije iz katerih prihajajo upravičenci ter prikažete skupno število upravičencev po vsaki organizaciji.

Odgovor pripravil, Marko Mencinger – višji svetovalec za upravljanje z občinskim premoženjem:

Zaposleni – Infrastruktura; št. 45
Zaposleni – Knjižnica; št. 12
Zaposleni – Lekarna; št. 15
Zaposleni – Občina Bled; št: 26 + 1
Zaposleni – MIR; št: 15
Zaposleni – OŠ Bled; 103
Zaposleni – Vrtec; št: 70
Zaposleni – Zdravstveni dom: 106
Občinski svetniki, predsedniki KS, nadzorni odbor; št. 25