Javni zavod Turizem Bled - ZDIJZ Vloga 26.6.2023


Zastavljena vprašanja

Zahteva za seznanitev z dokumenti:

 1. Pogodba o delovnem razmerju direktorja JZTB.
 2. Dokument o pogojih razpisa.
 3. Imena in vloge vseh prijavljenih kandidatov.
 4. Dokazila da izbrani kandidat izpolnjuje vse zahtevane pogoje razpisa .
 5. Dokument o opisu dela in nalog izbranega kandidata in njegova pooblastila .
 6. Program kulturnih prireditev v letu 2023 skupaj s pridobljenimi soglasji ZVKD in ZVN .
 7. Dokument o sredstvih namenjenih za kulturne prireditve in vir.
 8. Poslovni načrt izvedbe in razporeditve namenjenih sredstev za kulturne dejavnosti.
 9. Dokumenti iz katerih bo razvidno - koliko denarja ste že prijeli na javnem zavodu od Občine Bled.
 10. Dokumenti iz katerih bo razvidno - koliko denarja dobite od Občine Bled na mesec.
 11. Dokumenti iz katerih bo razvidno - koliko znaša plača in vsi pripadajoči dodatki direktorja zavoda.
 12. Dokumenti iz katerih bo razvidno - koliko je zaposlenih in koliko znaša plača in vsi dodatki zaposlenih.
 13. Dokumenti iz katerih bo razvidno - koliko je bilo že objavljenih razpisov, kdo je bil izbran (pogodbe) in ali so bili skladni z zakonom o javnih naročilih.
 14. Dokumenti iz katerih bo razvidno - kdo so poslovni partnerji zavoda , kdo so dobavitelji zavoda ter pogodbe z njimi
 15. Vse podjemne pogodbe, ki jih je sklenil Zavod v letu 2023.
 16. Vse pogodbe z svetovalnimi podjetji.
 17. Z dokumenti, ki bodo razjasnili kašen je % prihodkov in znesek v EUR po planu 2023, ki ga na zavodu generirajo sami z svojimi aktivnostmi in kakšen % (in znesek v EUR) predstavljajo sredstva pridobljena z taksami.
 18. Ker zavod promovira , da gre za Zeleno destinacijo želim biti seznanjen z dokumenti, ki bodo z strokovnimi podatki (ki bazirajo na strokovnih študijah) dokazali te trditve, (ne mislim samo na kvaliteto vode Blejskega jezera) ampak zahtevam čisto vse dokumente, ki bodo podprli vašo promocijo Bleda kot zelena destinacija
2 všečka