Javni zavod Turizem Bled - ZDIJZ Vloga 29.6.2023


Zastavljena vprašanja

Zahteva za seznanitev z dokumenti:

 1. Pogodbe o sodelovanju vseh izvajalcev/nastopajočih na vseh kulturnih prireditvah Blejsko poletje 2023.
 2. Pogodbe o sodelovanju vseh podizvajalcev na vseh kulturnih prireditvah Blejsko poletje 2023 - dokument, ki bo razjasnil na podlagi česa ste izbrali nastopajoče.
 3. Poslane ponudbe vseh podizvajalcev, izvajalcev in razpisi ter kje so bili objavljeni.
 4. Dokument o oceni tveganja za lokacijo pomol Velika Zaka – pridobljena dovoljenja direkcije za vodo in ZVKD, pridobitev dovoljenj na policiji.
 5. Dokument o oceni tveganja za lokacijo Straža Bled - pridobljena dovoljenja ZVN in ZVKD, pridobitev dovoljenj na policiji.
 6. Dokument o oceni tveganja za lokacijo trgovski center Bled - pridobitev dovoljenj na policiji in časovna omejitev JRM.
 7. Dokument o dovoljenem obratovalnem času sedežnice na Straži v nočnih urah.**8. Prosim za odgovor kako mislite preverjati vinjenost gostov na spodnji in zgornji postaji sedežnice na Straži.
 8. V primeru da prireditev nima strehe, zadnje, leve in desne zavese, prosim za dokumente (certifikate) da je vsa uporabljena oprema (to vključuje kable, priključke, razdelilce, konektorje, glasbila, ojačevalce, zvočnike in luči) v IP65 in da je lahko uporabljena na prostem, v dežju. Te certifikate je potrebno pridobiti od izbranega podizvajalca.
 9. Certifikate in potrdila o kakovosti za tehnično brezhibnost opreme vseh podizvajalcev. (TUV ipd…)
 10. Dokument o zavarovalni polici odgovornosti vseh podizvajalcev.
 11. Dokument o statiki in dovoljeni obremenitvi pomola v Veliki Zaki - katero podjetje je opravilo pregled in ali je bil potreben razpis, če kdo vse se je prijavil.
 12. Dokument/pogodbo o zagotavljanju varnosti nastopajočih na pomolu v Veliki Zaki ki obsega statično ograjo, ki ne dovoljuje dostop vode na pomol, kjer so električni priključki 220V.
 13. Dokument/pogodbo z reševalcem iz vode v Veliki Zaki (razpis, če je ta potreben in vsi ponudniki).
 14. Dokument/pogodbo z potapljaško službo v Veliki Zaki. (razpis, če je ta potreben in vsi ponudniki).
 15. V primeru nezgode, kdo nosi odgovornost in v kakšnem deležu. Dokumenti/pogodbe ki podizvajalce seznanja in zavezuje k temu.