Javni zavod Turizem Bled - ZDIJZ Vloga 8.9.2023 - Spektakel na Blejskem jezeru s pridihom Luke Dončića


Zastavljena vprašanja

Zadeva: LUKA2BLED: Košarkarski spektakel na gladini Blejskega jezera
Zahteva za seznanitev z dokumenti:

 1. Dokumenti vezani na namestitev plavajočega igrišča na jezero in njegovo sidranje in pridobljena vsa potrebna soglasja ZVKD, ZVN , vodno dovoljenje ter »projektna dokumentacija« ocenitev možnosti poškodovanja jezerskega dna in obale, ter vsi ukrepi zavarovanja, da se to nebo zgodilo.
 2. Dokumenti iz katerih bo razvidno kako se bo v Zaki zavarovalo trsje in ostale priobalne rastline.
 3. Dokumenti pridobljena vsa potrebna soglasja in dovoljenja in vsi razpisi vezanimi na udeležene zunanje sodelavce oz. podjetja, ki sodelujejo v tem projektu z Občino Bled Zavodom za turizem in Zavodom za kulturo.
 4. Dokumenti iz katerih bo razvidno kdo je organizator dogodka in kolikšen delež denarja prispeva on in koliko občina Bled in delež ki ga prispevata oba zavoda (kulturo in turizem).
 5. Dokument, ki bo razjasnil zakaj ves dogodek v celoti ne plača Občini Bled organizator , saj mu delamo uslugo in je on tisti, ki bi moral plačati nam.
 6. Dokumenti iz katerih bo razvidno ali je potreben razpis, za sodelovanje z organizatorjem saj gre verjetno za velike vložke denarja z strani občine in obeh zavodov (kulturo in turizem).
 7. Dokumenti iz katerih bo razvidno, kaj od dogodka pričakuje Občina Bled , Zavod za Kulturo in Zavod za Turizem kratkoročno in dolgoročno in katere metode ovrednotenja se pri tem uporablja in kdo je ta odgovorni strokovnjak, ki se ukvarja z tem.
 8. Dokumenti iz katerih bo razvidno, kaj bo povezano z kulturo na tem dogodku in vse pogodbe podpisane z temi kulturnimi delavci.
 9. Dokumenti iz katerih bo razvidno, katere kulturne dogodke je imel in še bo imel (po tem projektu) Zavod za kulturo na Bledu in kakšno korist konkretno na kulturnem področju pričakujejo na Zavodu za kulturo od tega dogodka- projektna dokumentacija vezana na ta dogodek v Zaki in dokument ovrednotenja koristi in dokumenti, ki dokazujejo dolgoročno korist so investiranja z strani Zavoda za kulturo v ta komercialni projekt v Zaki.
 10. Dokumenti iz katerih bo razvidno (študija) ocene kakšen bo finančen povratek denarja ob tej investiciji za Občino Bled, Zavod za turizem in Zavod za kulturo in dokumenti iz katerih bo razvidno katera strokovne metodologija se je uporabljala pri tem izračunu.
 11. Dokumenti iz katerih bo razvidno , kakšen konkretni finančni rezultat povračila denarja je pričakovan z strani Zavoda za kulturo in Zavoda za turizem Bled.
 12. Dokumenti iz katerih bo razvidno, koliko bo ob samem dogodku zaslužila Občina Bled, ki daje v najem priobalni pas v občinski lasti.
 13. Dokumenti iz katerih bo razvidno, kako je urejena »veriga nadzora« nad vloženim denarjem Občine Bled, Zavoda za turizem in Zavoda za kulturo in nad denarjem, za katerega se pričakuje da se bo zaslužil in kdo je v imenu občanov odgovorna oseba , ki to nadzoruje.
 14. Dokument koliko % denarja se bo od dobička namenilo za dobrodelne namene, namreč tako draga zabava milijona eurov v času stiske mnogih ljudi ni ravno vzor pomoči ljudem ampak je ob investiciji pol milijona eurov prej razvrat.
 15. Dokumenti , ki bo razjasnili zakaj projekt stane več kot pol milijona eurov, oziroma dejansko vrednost projekta.
 16. Dokumenti iz katerih bo razvidno koliko denarja je vložila v projekt občina Bled , Zavod za Turizem in kulturo Bled in dokument, ki bo razjasnil, kakšno korist oz. finančni povratek bo od tega imela Občina Bled.
 17. Dokumenti iz katerih bo razvidno koliko več turistov pričakujete na Bledu v prihodnje zaradi tega dogodka, ki je samo zabaven dogodek in ne neka pomembna tekma in na kašen način imate to namen ovrednotiti (dokazati) občanom- ali obstaja tak plan in kater metodologije s bile pri tem uporabljene.
 18. Dokumenti iz katerih bo razvidno kako se bo opravljal nadzor nad zasluženim denarjem in pogodba z organizatorjem iz katere bo razvidno koliko od zasluženega denarja pripada občanom Bleda , Zavodu za Turizem in koliko Zavodu za Kulturo.
 19. Dokumenti, ki bodo opravičili porabo pol milijona eurov oz. sam projekt.
 20. Dokumenti iz katerih bo razvidno koliko je stala postavitev igrišča, WC jev in ostale infrastrukture vezane na dogodek in koliko bo stala njena odstranitev in kolikšen delež bo za to morala plačati Občina Bled, Zavod za turizem in Zavod za kulturo ter vsi potrebni razpisi za pridobitev najboljšega ponudnika – (da bo razumljivo kaj mislim) podajam primer recimo objava razpisa za najboljšega ponudnika za postavitev WC jev in kdo se je prijavil in kdo je bil izbran in zakaj.
 21. Dokumenti iz katerih bo razvidno koliko je stala sama sanacija prostora v lasti občanov občine Bled v prvotno stanje, katero podjetje bo to storilo in kdo bo to plačal ?
 22. Seznanitev z dokumenti, ki bodo razjasnili ali imam konkretno za danes 5.09.2023 pomol v Zaki, že strokovno (zaradi varnosti ljudi) ovrednoteno maksimalno nosilnost.
 23. Razpis za strokovno službo ki je naredila to ovrednotenje.
 24. Dokument p strokovna oceni stanja pomola in njegova maksimalna nosilnost ter varnostne omejite in priporočene varne obremenitve.
 25. Dokument, ki dokazoval strokovno usposobljenost podjetja (licenca) da lahko to ovrednotenje naredi.
 26. Dokument, ki bo razjasnil ali se bo oprema in osebje, ki bo na pomolu pred dogodkom stehtalo, da ne bo zaradi prekoračitve maksimalne in priporočene dovoljene teže njihova varnost ogrožena.
 27. Dokument, ki bo razjasnil kdo je odgovorna oseba, v primeru, da se zgodi nesreča na pomolu.
 28. Dokument, ki bo dokazal da je pooblaščeni in certificirani varnostni inženir naredil varnostno oceno za konkreten pomol, igrišče na vodi in na celotnem območju i določil poti evakuacije in uredil vse dostope za intervencijske službe in podobno.
 29. Seznanitev z dokumenti, ki bodo razjasnili, kako se bo opravičila investicija 70.000 ali več eurov (oziroma dejanska vrednost investicije), ki jo bo namenil Zavod za Turizem, Zavod za kulturo in Občina Bled.
 30. Seznanitev z dokumenti, ki bodo razjasnili, kdo je glavna odgovorna oseba, ki v imenu občanov Bled razpolaga z javnimi sredstvi 70.000 ali več eurov in dokumenti, ki bodo razjasnili kako se bo vedelo ali je investicija uspešna ali ne.
 31. Seznanitev z dokumenti, ki bodo razjasnili kakšni bodo ukrepi zoper osebo, v primeru, da investicija 70.000€ in več ne bo povrnjena- namreč ta denar bi se lahko (rezultat viden vsem na očeh) porabil za sanacijo obale, ki so jo na Bledu poškodovali v tej sezoni turisti.
 32. Seznanitev z dokumenti, ki bodo razjasnili, kako je zaščitena/zavarovana ta 70.000€ ali več vredna (oziroma dejanska vrednost investicije) investicija Občanov Bleda.
 33. Seznanitev z dokumenti, ki bodo razjasnili zakaj vse se bo porabilo 70.000€ ali več(oziroma dejanska vrednost investicije) , ki so last Občanov Bleda (zaradi korektnega odnosa in same transparentnosti porabe javnih sredstev Občanov Bleda - želim čisto vse dokumente, ki bodo do zadnjega centa razgrnili program in plan porabe denarja in čisto vse javne razpise, in vsa prijavljena podjetja in njihove ponudbe , če so bili ti potrebni skladno z zakonom).
 34. Seznanitev z dokumenti, ki bodo razjasnili, kakšen doprinos se pričakuje z investiranjem 70.000€ ali več (oziroma dejanska vrednost investicije) v ta projekt – projektna dokumentacija, ocena koliko se bo zaslužilo, in ocena tveganja vložka 70.000€ v ta projekt.
 35. Če se pričakuje, da bo zaradi tega več gostov me prosim seznanite z dokumenti konkretnimi, dokazi da se bo to v praksi zgodilo in dokumenti - dobro prakso od drugje in z dokumenti metodami s katero boste vi lahko dokazali da je ta investicija 70.000€ zares razlog da je pri nas več gostov.
 36. Seznanitev z dokumenti, ki bodo razjasnili, kakšni goste se želi privabiti z investicijo 70.000€ ali več (oziroma dejanska vrednost investicije) in kako boste dokazali, da jih je privabil ta enkraten dogodek in to v času ko je katerakoli novica samo 48 novica nato pa je pozabljana- tu ni svetovno prvenstvo ampak lokalna športna zabava.
 37. Seznanitev z dokumenti, zakaj mora biti ta dogodek na vodi, in dokument, ki bo dokazal, da je Bled od nekdaj košarkarska destinacija.
 38. Seznanitev z dokumenti, ki bodo razjasnili kako konkretno boste merili oz. strokovno ovrednotili, da investicija 70.000 ali več (oziroma dejanska vrednost investicije) ni stran vržen denar, kaj bo konkreten produkt, ki bo dokazal, da ta denar ni bil vržen stran in kdo je odgovorni strokovnjak za to metodo ovrednotenja namreč zapraviti 70.000€ (oziroma dejanska vrednost investicije) in na koncu od tega imeti nič zagotovo kliče k resno odgovornosti vodje projekta - še posebej ob dejstvu, da bi se ta denar lahko porabil za obnovo obale, ceste okrog jezera, pohodniške poti okrog jezera in za zavarovanje stez na gričih.
 39. Seznanitev z dokumenti, ki bodo pokazali, kakšni bodo ukrepi zoper odgovorno osebo, ki zastopa Občino Bled v primeru, da investicija 70.000€ (oziroma dejanska vrednost investicije) ali več ne bo povrnjena in ne bo obrodila sadov, namreč smo v kritičnih časih (Slovenija bila vsa poplavljena), ko si ne moremo dovoliti tveganj in igranj na srečo
 40. Seznanitev z dokumenti, iz katerih bo razvidna kakšna je veriga nadzora nad denarjem in vsa potrebna dokumentacija, čisto vsak dokument, transakcija, račun in podobno iz katerih se bo lahko sledil čisto vsak zapravljen cent Občanov Bleda.
 41. Glede na to, da ste javni zavod me seznanite z dokumenti, iz katerih bo razvidno: Kje je bil objavljen razpis za izbiro najboljšega ponudnika, kdo se je vse prijavil in vse prispele ponudbe?
 42. Prosim seznanite me z dokumenti iz katerih bo razvidno, kdo je odgovorna oseba za celoten projekt? Kdo bo nosil odgovornost in krivdo za malomarno in neodgovorno uporabo javnih sredstev, oškodovanja javnega proračuna v primeru neuspeha oziroma ne dosega projektiranih ciljev v korist občine Bled?
2 všečka