Kaj je EasyPark? Je poslovanje transparentno?

Na 7.seji občinskega sveta Kranjska Gora, 27.9.2023, so v poročilu o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda turizem Kranjska Gora v obdobju od 2020 do 2022 poročevalci prišli do sledečih ugotovitev.

Hermina Krajnc
Nismo zaznali osebe, pristojnih oseb, ki bi spremljale natančno pobiranje prihodkov. Posebej bi izpostavila to sodelovanje v primeru pobiranja v tujem imenu in za tuj račun, kjer sicer vse to poteka računalniško preko aplikacije EasyPark-a, ampak na koncu, ko smo mi želeli vedeti, koliko je bilo teh prihodkov iz naslova v tujem imenu in za tuj račun potem tudi naprej posredovanih, najprej zaračunanih in posredovanih, nekako nismo dobili osebe, ki bi lahko potrdila ali se to preverja ali se ne preverja. Zadeva teče zelo računalniško podprto in tukaj smo zaznali visoko tveganje, da je treba na tem delu poostriti notranje kontrole.