Kako do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Informacije Javnega Značaja (ZDIJZ)

Povezava do uradne strani
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Strnjen povzetek

Zahtevo za dostop do informacije javnega značaja lahko vložijo tako pravne kot fizične osebe, pri tem pa jim ni treba navajati razloga.

V primeru da enake informacije zahteva 3 ali več oseb, je vsak organ dolžan posredovati v svetovni splet. Primer

Vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splet naslednje informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat. (10.člen, 6 stavek)

Informacije javnega značaja lahko zahtevajo od:

 • državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, nosilcev javnih pooblastil, izvajalcev javnih služb, gospodarskih družb in drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava.

Postopek

 1. Izpolnitev vloge.
  Zahteva za dostop do informacij javnega značaja - Vloga (obrazec)
  Primer izpoljnjene vloge
  Bodite pozorni da so vprašanja jasna in nedvoumna. Zahtevajte dokumente (pogodbe, soglasja, pooblastila, izpiske, ponudbe, račune…) iz katerih bo natančno razvidno kar želite vprašati. V kolikor je vprašanj več jih oštevilčite in zahtevajte naj se ne odgovarja pavšalno, temveč kronološko, strukturirano na vsako vprašanje posebej. Zahtevajte da vam odgovori uradno, zakonito usposobljena in pristojna oseba za vodenje postopkov ZUP in ZDIJZ.

 2. Izpolnjeno vlogo pošljite na e-pošto organa od katerega želite odgovore.
  V mailu obvezno zahtevajte potrditev prejama. Od potrditve prejema ima organ 20 delovnih dni časa za odgovor (odločbo).
  V kolikor organ vašega vprašanja ne razume, vas je, po postopku, dolžan zaprositi za dopolnitev vprašanja. Zaradi nerazumevanja vprašanja nikakor ne sme odgovor zavrniti.

 3. Pritožba, ker informacija javnega značaja, ki ste jo prejeli, ni informacija javnega značaja, ki ste jo zahtevali.
  Protožba - Vloga (obrazec)
  Primer izpoljnjene pritožbe
  V kolikor se gre za informacije občutljive narave, po možnosti rezultat osebnih interesov posameznih akterjev, je za pričakovati, da se bo organ na vse načine, s pomočjo svojih pravnikov, izogibal posredovanju informacij in dokumentov na vse možne načine. V takem primeru se za pomoč obrnite na informacijskega pooblaščenca, oziroma naredite novo temo v forumu.

 4. Izpolnjeno pritožbo pošljite na uradno e-pošto organa
  V kopijo (CC) dodajte naslov informacijskega pooblaščenca. gp.ip@ip-rs.si

1 všeček