Pravila skupnosti

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.blejskiforum.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.blejskiforum.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.blejskiforum.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.blejskiforum.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjem in da se z njimi strinja.

 1. Spoštovanje: Spoštujte druge uporabnike in njihova mnenja. Prepovedano je žaljenje, napadanje, širjenje sovražnega govora ali drugačno neprimerno vedenje.

 2. Pravilnost informacij: Preden objavite komentar, preverite točnost informacij, da se izognete širjenju napačnih podatkov.

 3. Osebni podatki: Ne objavljajte osebnih podatkov drugih ljudi brez njihovega dovoljenja.

 4. Neprimerna vsebina: Prepovedana je vsebina, ki je žaljiva, obscena, pornografska, rasistična, ksenofobna ali kako drugače neprimerna.

 5. Oglaševanje: Prepovedano je nepooblaščeno oglaševanje izdelkov, storitev ali drugih spletnih mest.

 6. Intelektualna lastnina: Spoštujte avtorske pravice in ne kršite intelektualne lastnine drugih.

 7. Odgovornost: Za vsebino vaših komentarjev ste odgovorni vi sami. Upravljavec spletnega mesta ni odgovoren za vaše komentarje.

 8. Moderacija: Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico, da preveri, spreminja ali odstrani komentarje, ki kršijo te splošne pogoje ali so kako drugače neprimerni.

 9. Upoštevanje zakonodaje: S komentiranjem se strinjate, da boste upoštevali veljavno zakonodajo in se vzdržali nezakonitega vedenja.

 10. Soglasje: S komentiranjem soglašate, da bo vaše ime ali uporabniško ime prikazano ob vašem komentarju.

Z uporabo našega spletnega mesta in objavljanjem komentarjev potrjujete, da ste prebrali in sprejeli te splošne pogoje. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da ne komentirate na našem spletnem mestu.

Prosimo, da upoštevate tudi naslednje:

 1. Vaša uporaba spletnega mesta je na lastno odgovornost. Če se odločite za uporabo informacij, ki jih najdete na našem spletnem mestu, to počnite preudarno in skrbno.

 2. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne tehnične težave, napake ali prekinitve delovanja spletnega mesta, ki bi lahko vplivale na vašo uporabo ali dostop do vsebin.

 3. Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih zunanjih spletnih mest, nad katerimi nimamo nadzora in za katere ne odgovarjamo. Pri obisku teh spletnih mest se ravnajte po njihovih lastnih pogoji in politikami.

 4. Ne odgovarjamo za morebitne izgube podatkov ali poškodbe vaše strojne ali programske opreme, ki bi lahko izhajala iz vaše uporabe našega spletnega mesta.

 5. Vsebine na spletnem mestu so namenjene zgolj informativnim in izobraževalnim namenom. Ne prevzemamo odgovornosti za točnost ali zanesljivost teh informacij.

 6. Upoštevajte, da se lahko pogoji uporabe in politike spletnega mesta kadarkoli spremenijo, zato vas prosimo, da redno preverjate posodobitve.

Z uporabo našega spletnega mesta se strinjate, da ne bomo odgovorni za morebitno nastalo škodo, izgubo ali težave, ki bi jih lahko doživeli med vašim obiskom ali uporabo.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

V kolikor Uporabnik Lastniku posreduje kakršne koli materiale, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti

Lastnik bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in temi Splošnimi pogoji.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko lastnik naslov njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za namen:
• omogočanja zagotavljanja dostopa do spletnega mesta
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
• pošiljanja različnih e-vsebin,
• v primeru, da Uporabnik to sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov (razen naslova elektronske pošte, kot je opredeljeno v prejšnjem odstavku) ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Če katero koli sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi, odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, potem bo ta določba izločena, ostale določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Za splošne pogoje in razmerje Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije.

Pritožbe in pripombe pošljite na: admin@blejskiforum.si