PREJELI SMO: Bled - Imago paradisi ali amfiteater za množične prireditve

Vir: mojaobcina.si - Povezava do članka

Promocijski dogodek ”LUKA BLED”, ki se je odvil ob in na Blejskem jezeru, je mimo. Prireditev, brezplačna za obiskovalce, toda draga za občinski proračun, medijsko ni odmevala. Še vedno pa odzvanjajo nejasna oglaševalska sporočila, saj so vnesla zmedo glede turistične obljube Bleda, ki izhaja iz turistične znamke Bled - Imago paradisi in iz zelene zaveze slovenskega turizma, s podpisom katere smo se na Bledu zavezali k trajnostnemu delovanju in “zeleni butičnosti“.

Kaj se je zapisalo?

“Organizatorja sta se odločila za brezplačne vstopnice, s čimer želijo podpreti in ohranjati trajnostni razvoj destinacije, ki velja za eno bolj zelenih v Evropi“. Kaj imajo brezplačne vstopnice skupnega s trajnostnim razvojem destinacije?
Ozrimo se v Benetke, kjer bodo naslednjo pomlad poskusno uvedli vstopnino za enodnevni obisk mesta, s čimer želijo ukrepati proti množičnemu obisku, medtem ko na Bledu z brezplačnimi vstopnicami podpihujemo množičen enodneven obisk! Direktor javnega zavoda Turizem Bled (JZTB) B. Veber je ob svojem imenovanju “osrednji izziv videl v tem, da Bled iz enodnevne turistične točke napreduje v večdnevno destinacijo“. Torej?

“Bled ni več zgolj destinacija za ljubitelje narave, temveč postaja globalna znamka za vse košarkarske entuziaste“, se je zapisalo soorganizatorjema dogodka (podjetju Extra in JZTB). Kdo je torej ciljna skupina promocije Bleda; ljubitelji narave ali košarkarski navdušenci? Doslej je Bled nagovarjal ljubitelje narave, saj je zavezan zelenemu turizmu.

Izbira lokacije – na gladini jezera in v priobalnem pasu – ni skladna s trajnostnimi načeli iz zelene zaveze: odgovorno ravnanje do okolja, spoštljiv in odgovoren odnos do naravnega okolja in spoštovanje nosilne sposobnosti v območju prireditve. Blejsko jezero, eden od biserov Slovenije, je gradnik turizma na Bledu.
Naravni habitat vedno teže kljubuje naraščajočemu vplivu človeka na njegovo biotsko ravnotežje. S športnim igriščem na splavu iz tega bisera naredijo novodobni amfiteater!

Turistična obljuba Bleda

Opazen je trend k množičnim prireditvam na lokacijah znotraj jezerske sklede, ki so varovana območja: Blejsko jezero, Straža. To vpliva na spreminjanje prostorske identitete in Bled oddaljuje od turistične obljube, ki jo sestavljajo atributi in vrednote in se zrcali v logotipu znamke Bled, Imago paradisi: navdih,
lepota, mir, spoštovanje in vrednost. Ožje območje jezerske sklede se spreminja v amfiteater, odprto prizorišče za množične prireditve, ki so obremenjujoče in škodljive za naravno okolje. Tak (ne)odnos do narave pomeni razvrednotenje tega edinstvenega prostora.

Ali bi nas moralo skrbeti?

Bled - Imago paradisi je globalno prepoznavna destinacijska znamka, katere upravljanje je kompleksno in zahtevno. S turistično destinacijo Bled upravlja JZTB, ki je zavezan k spoštovanju turistične obljube Bleda in k razvoju trajnostnega turizma. Ali se nova ekipa zaveda svoje odgovornosti? Ali so se odločevalci z izborom direktorja in ekipe, ki mu je sledila iz Kranjske Gore, morda pustili omrežiti? Potrebna bo čuječnost.

Sonja Dornik

Vir: mojaobcina.si - Povezava do članka