JZTB Odgovor na pismo občanke: »Direktovanje “na zaupanje“«

Vir: mojaobcina.si

Objavljenemu prispevku Direktovanje na zaupanje gospe Sonje Dornik je sledil odgovor JZ Turizem Bled, temu pa odgovor gospe Romane Purkart. V petek, 2. februarja, je bil na portalu objavljen odgovor gospe Sonje Dornik, z naslovom Odziv na »povabilo k tvornemu sodelovanju«.

Imenovanje strokovnega sveta zavoda

V prvem odgovoru gospe Sonje Dornik smo podali pojasnila, zakaj strokovni svet JZ Turizem Bled še ni imenovan ter kdaj in pod kakšnimi pogoji bo.

Pojasnimo, da se je z uveljavitvijo odloka o preoblikovanju, z dne 16. 10. 2021 in vpisom v sodni register, dne 21. 10. 2021, Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma, preoblikoval v Javni zavod Turizem Bled, skrajšano Turizem Bled.

Do nastopa funkcije direktorja Blaža Vebra je zavod vodila vršilka dolžnosti direktorja, ki je funkcijo direktorja upravljala do imenovanja direktorja. Gospa Romana Purkart je v svojem odgovoru pojasnila okoliščine delovanja zavoda v času njenega vodenja.

Ustrezni akti in pravilniki v času od ustanovitve zavoda do danes še niso bili sprejeti, med njimi tudi Pravilnik o izboru članov strokovnega sveta, ki direktorju na tej točki onemogoča sestavo strokovnega sveta.

Funkcija v. d. direktorja ima enake pravice in dolžnosti kot direktor, nima le mandata.

Redna srečanja z občani

Želimo spomniti, da so vrata JZ Turizem Bled odprta vsem, tudi za osebna srečanja. S tem namenom bomo šestkrat letno objavili razpisane termine, ko se za sestanek na zavodu ni treba vnaprej najaviti in ko bomo čas namenili vam, občanom – za kritike, pritožbe, vprašanja in pobude. Prvi termin bo razpisan marca, o njem vas bomo pravočasno obvestili tudi na portalu Moja Občina.si.

Nika Pirnar
Sodelavka za odnose z javnostmi, Javni zavod Turizem Bled

Vir: mojaobcina.si

Povezava: PREJELI SMO PISMO OBČANKE: Direktovanje “na zaupanje“