Odgovor Romane Purkart na članek “Odgovor na pismo občanke: »Direktovanje “na zaupanje“«

image

Vir: mojaobcina.si

Spoštovani,
v članku Odgovor na članek Odgovor na pismo občanke: »Direktovanje “na zaupanje“«
večkrat omenjate moje ime, zato bom navedla nekaj dejstev, da si bodo bralke in bralci lažje
oblikovali predstavo o delovanju javnega zavoda Turizem Bled v letu 2021-2023.
Občinski svet Občine Bled je 28. 9. 2021 sprejel odločitev o preoblikovanju zavoda Turizem
Bled v javni zavod, odlok je začel vejati 15. dan po objavi, to je 16.10.2021.
Kot pravilno ugotavljate, je od preoblikovanja iz zasebnega v javni zavod, javni zavod deloval brez sveta zavoda, ki je odstopil, ne da bi prej imenoval direktorja, od 1. januarja 2022 pa tudi brez direktorja. Zavod se je znašel v izjemno resni in nevarno situaciji - Turizem Bled je bil tik pred tem, da se ga ukine, ker ni imel niti direktorja niti sveta zavoda, kar pomeni, da ni imel odgovorne osebe, zaposleni nismo vedeli, kaj sledi in kaj se bo zgodilo.
Zaposleni smo takrat vstopili v sindikat in iskali pravno pomoč, občinski svet pa je potem januarja vendarle imenoval nov svet zavoda, ki me je s 1. februarjem 2022 imenoval za vršilko dolžnosti direktorice, največ za dobo enega leta.
V izjemno kratkem času je bilo treba sprejeti vse akte, ki jih javni zavod mora imeti, dve finančni poročili o poslovanju zavoda – prvo za del leta, ko zavod še ni bil javni zavod in drugo za del leta, ko je zavod bil javni zavod. Hkrati smo pripravljali plan dela za leto 2022 in finančni načrt, pred nami je bilo leto, ko je bilo jasno, da se turizem po kovidni krizi vrača s polno paro.
Ves čas svojega vodenja sem se soočala s številnimi izzivi, ki jih tako zahteven položaj prinaša, predvsem je bila v ospredju sistemizacija delovnih mest. Javni sektor in zasedbi sektor se v sistemizaciji delovnih mest seveda močno razlikujeta, prav tako pri plačah.
Skupaj s sodelavkami smo vstopile v javni zavod, kjer so pravila drugačna, zato sem storila vse, kar sem v okviru zakonskih možnosti lahko, da se pogoji dela in plačilo za sodelavke niso poslabšali.
Res je, nisem sprejela odločitve o sestavi strokovnega sveta, saj sem bila vršilka dolžnosti direktorice, zato se mi ni zdelo primerno, da sprejmem pravilnik in izpeljem postopek za imenovanje strokovnega sveta, saj je svet vendarle namenjen kot posvetovalni organ direktorju. Edino pravilno je, da strokovni svet imenuje direktor s polnim mandatom.
V članku navajate, da mi je mandat potekel 28.2.2023, kar ne drži. Mandat mi je potekel 31.1.2023, vendar me je predsednik sveta zavoda prosil, če lahko kot v. d. direktorice ostanem še mesec dni, saj izbrani kandidat za direktorja s svojim delom ne more začeti pred 1.3. 2023. Od konca leta 2021 do 1.3.2023 je svet zavoda izpeljal štiri razpise za novega direktorja.
Sama sem še nekaj mesecev ostala zaposlena v javnem zavodu Turizem Bled na svojem
prejšnjem delovnem mestu, vendar sem se odločila, da sprejmem nove izzive, zato sem s 30.9.2023 odpovedala delovno razmerje.

Delo Turizma Bled danes spremljam kot občanka in kot občinska svetnica, želim si pa, da bi takšna vprašanja reševali za mizo in ne preko medijev.
Romana Purkart

Vir: mojaobcina.si

Povezava: PREJELI SMO PISMO OBČANKE: Direktovanje “na zaupanje“