Pošiljka iz Kranjske Gore

image

Kranjsko Goro podrobno spremljamo zadnjih 10 let. Kranjska Gora se je v veliko težavo rešila ekipe ljudi ki so škodovali kraju 8 let. Ta ekipa je na Bledu, pod zaščito župana, našla popolno okolje za nadaljevanje svojih utečenih poslov z manipulacijo in z razporejanjem javnih sredstev. Domače uslužbence iz Blejske občine so odpustili, iz druge občine pripeljali odpadnike, ki so se jih v svoji občini s težavo rešili. Na Bled se seli večina dogodkov, ki so bremenili, namesto da bi polnili javna sredstva namenjena za kraj, večina v povezavi z podjetjem Ekstrem d.o.o., ki posluje z tremi družinskimi podjetji. (d.o.o in dva s.p.) Vsi ti dogodki so komercialne narave in bi se morali samo financirati z vstopnino ali prijavnino, se pravi bi organizator morali plačati za uporabo prostora in ne obratno!!! V kolikor je smer javnih sredstev obrnjena, je namen takega početja POPOLNOMA jasen in je kristalno jasno komu v korist!

Kdo je Ekstrem. d.o.o.?

Na Bledu imamo, prvič v zgodovini, organiziran kriminal pod okriljem in zaščito župana Bleda. Obstaja tudi možnost da se župan niti ne zaveda koga ima v svojih vrstah in kaj počnejo za njegovim hrbtom. Ne glede vedoč ali zapeljan, škoda za Bled je tako velika, da jo bomo leta in leta odpravljali.

23.7.2021 je Kranjska Gora dobila globo za nezakonito drobljenje javnih naročil v višini 27.500€. Ti isti ljudje sedaj upravljajo z javnimi sredstvi na Bledu!

Ti isti ljudje sedaj razpolagajo in upravljajo z javnimi sredstvi občine Bled!
Bomo dovolili?

27.09.2023 ob 17h: Neposredni prenos 7. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora - revizija poslovanja 2020-2022
https://www.youtube.com/@Atm-tvSi
Link naj bi bil objavljen 15min pred začetkom

7.Redna seja občinskega sveta Kranjska Gora.

Hermina Krajnc
Globa Furs (31.250€), kršenje zakona o naročanju, drobljenje javnih sredstev.

Hermina Krajnc
Finančni načrt je pomanjkljiv, nepopoln in ni pripravljen v skladu s predpisi in navodili. Nima vseh predpisanih vsebin, ne vsebuje treh obdobij, kot določa navodilo. Ni predstavljen po obračunskem načelu niti po denarnem toku. Niso predstavljene dejavnosti (javna služb, tržna dejavnost) niti ekonomska kalcifikacija.

Hermina Krajnc
Nismo zaznali osebe, pristojnih oseb, ki bi spremljale natančno pobiranje prihodkov. Posebej bi izpostavila to sodelovanje v primeru pobiranja v tujem imenu in za tuj račun, kjer sicer vse to poteka računalniško preko aplikacije EasyPark-a, ampak na koncu, ko smo mi želeli vedeti, koliko je bilo teh prihodkov iz naslova v tujem imenu in za tuj račun potem tudi naprej posredovanih, najprej zaračunanih in posredovanih, nekako nismo dobili osebe, ki bi lahko potrdila ali se to preverja ali se ne preverja. Zadeva teče zelo računalniško podprto in tukaj smo zaznali visoko tveganje, da je treba na tem delu poostriti notranje kontrole.

Hermina Krajnc
Infrasport - nihče ni znal pojasniti zaračunane storitve.

Hermina Krajnc
Pogodbe o zaposlitvi ne temeljijo na ustrezni zakonski podlagi.

Polona Gostan
Ne transparentni in neenotni postopki z pomanjkljivo dokumentacijo. Neprimerljive ponudbe.

Polona Gostan
Izjav o lastništvu ni bilo nobene.

Polona Gostan
Skelnejene pogodbe nimajo opredeljene vrednosti, dela niso opredeljena. Ni ovrednotenih posameznih postavk, pavšalne cene, okrogli zneski…

Polona Gostan
Financiranje prireditev kjer se pobira startnina, prijavnina, vstopnina in kjer je zadaj tudi sponzor. (Redbull Planica, GoniPoni, Ledena Trefeja, Spartan)

Polona Gostan
Pogodbe so se drobile na več med seboj povezanih poslovnih subjektov (pod 40.000€). Ne transparentno in zamegljeno poslovanje.

Kršenje zakona - Pogodba z računovodstvom.

Polona Gostan
Globa Furs (31.250€) , kršenje zakona o naročanju, drobljenje javnih sredstev.

Polona Gostan
Sklepanje pogodb mimo sprejetega finančnega načrta

Polona Gostan
Nedovoljeno izdajanje poroštev

Polona Gostan
Preseženo javno naročilo

Henrika Zupan
Predlog da poročilo o opravljenem nadzoru obravnava odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Član odbora Blaž Veber podal pripombo, da se ne strinja z dnevnim redom, zaradi napake v gradivu.

Franci Koražija
Globa 31,250€ občinskega denarja, ki ni bila prikazana v poročilih kot da se zadeva hoče skriti. Kakšen hud prekršek mora biti, da je globa tako visoka. To je bilo ugotovljeno leta 2020, praksa poslovanja pa se od tedaj ni nič spremenila. Ekstem d.o.o. (Simon Rožnik, Polona Rožnik…) je za eno in isto stvar drobilo račune. Extrem d.o.o. ubira zelo nezdrave poslovne prakse, nakar škodo plačuje občina. Izogibati se je potrebno vsakega sodelovanja z podjetji kot so Ekstrem d.o.o., ki ne morajo niti enega dogodka izpeljati na jasen način. Namen teh izvajalcev je prilepiti se na bogato in uspešno občino. Temu moramo reči stop in biti pazljivi s kom, kdaj in zakaj sklepamo pogodbe. Kar se tiče revizije imamo na občini pravne službe, ki bodo ugotovila kaj bodo s tem poročilom naredili in kakšno bo nadaljnje ukrepanje. Želel sem si boljšega poročila.

Blaž Veber
Odgovor - veliko govorjenja, povedanega nič

Tomaž Petrovič
Če pogledate po praksi komisije za preprečevanje korupcije je to očiten primer, kjer bi se moral odgovoren svetnik, izločit. O tem bo na vsak način treba obvestit komisijo. Kolega v svojstvu svetnika obravnava svoje privatne zadeve in družbe za katero je bil odgovoren. Zadeva bo morala iti naprej.

Tomaž Petrovič
Globa Furs (31.250€) je bila najvišja možna kazen takrat. Mi lahko poveste konkretno za kater primer je bila ta sodba? Ista praksa drobljenja se odvija naprej. Ni videti da bi se iz tega karkoli naučili.

Tomaž Petrovič
Ali je bila kaznovana odgovorna oseba? Kdo je to kazen poravnal?

Tomaž Petrovič
Odškodnina za dopust za direktorja? Vloge za dopust niso prejeli.

Tomaž Petrovič
Gospa Sušnik? Kaj je gospa počela? Gre se za kar nekaj 10.000€. Obstaja pogodba o pravnem sodelovanju. Ni nobenih poročil.

Tomaž Petrovič
So bila kakšna poročila o delu pri gospodu Lipniku?

Tomaž Petrovič
Eksterm d.o.o. Zakaj so bila plačila razdeljena na dve pravni osebi in štiri s.p.-je.

Klavdija Gomboc
Se mi zdi, da je človek po takem poročilu lahko žalosten, razočaran in celo zgrožen. Pokazala se je vsa slabost in šibkost vseh odločevalcev na vseh nivojih. Zatajil je celoten sistem kontrole od sveta zavoda, direktorja do občinske uprave, da smo dopustili da je do tega prišlo… V zadnjih letih smo agenciji Eksterm d.o.o. in z njimi povezanih družb, privatnih oseb iz proračuna občine KG namenili bogatih več kot 400.000€, kar je jasno razvidno iz državnega portala erar.si. Dobro da ga imamo.

Klavdija Gomboc
Kot članica sveta zavoda in najbrž tudi ostali z to Globo s strani direktorja nismo bili seznanjeni. Ne zanima na ali je šlo iz lastne dejavnosti ali občinskih sredstev. Ta zapisnik bo potrebno najti, ali smo bili mi seznanjeni z to kaznijo oziroma s plačilom te globe. Na to ne pristajam, ker s tem nisem bila seznanjena.

Klavdija Gomboc
Postavili bomo jasna pravila, na kakšen način do kam si želimo razvijati turizem, ne pa da vsakodnevno poslušamo grožnje, da zaviramo in uničujemo ta turizem. Tega definitivno ne počnemo. Povem vsej javnosti, da si ne poslužujte več teh groženj, ker si želimo delati samo po predpisih…

Klavdija Gomboc
…da se te stvari razjasnijo in raziščejo tako, da bomo tudi mi, dolgoletni člani sveta zavoda, lahko mirne vesti pogledali v oči lokalnemu prebivalstvu in vsem ostalim.

Sklep1 - Občinski svet občine KG se seznani s poročilom o opravljenem nadzoru o poslovanju javnega zavoda turizem KG v odbobju 2020-2022. 11-ZA

Sklep2 - Občinski svet občine KG daje soglasje k poročilu dela turizem KG za leto 2022 4-ZA / 7-PROTI